Ethernet a jeho principyClick here to start the Slideshow

Created on Tuesday 15 April 2003 by ing. Radek Benedikt

Table of Contents
 1. Ethernet a jeho principy
 2. Počátky ETHERNETU
 3. CSMA/CD
 4. 10Base5 - 10Base2
 5. 10BaseT
 6. Fyzická vrstva
 7. Modulace Manchester
 8. Vlastnosti modulace
 9. AUI
 10. AUI konektor
 11. Coaxial Transceiver Interface
 12. CTI - obvody koaxiálního kabelu
 13. CTI - vysílání
 14. CTI - příjem
 15. Twisted Pair Ethernet Transceiver
 16. Komunikace po TP kabelu
 17. TP - Filtr
 18. TP - Filtrace signálu
 19. TP - korece signálu
 20. TP - signál na konci kabelu
 21. TP - buzení signálem blízkým sinusovce
 22. TP - Tvarovače
 23. TPEX - Obvody připojení TP kabelu
 24. TPEX - Obvody přijímače
 25. TPEX - Linkový test
 26. Auto-Negotiation
 27. TPE - SQE (Heartbeat) Test
 28. 100BASE-TX
 29. Konektory a kabely TP
 30. Strukturovaná kabeláž
 31. T568A / T568B
 32. Zapojení T568
 33. Linková vrstva
 34. Linková vrstva - pokračování 1
 35. Linková vrstva - pokračování 2
 36. MAC frame format
 37. MAC adresace
 38. Linková vrstva - pokračování 3
 39. NE2000 - vysílání
 40. NE2000 - příjem
 41. NE2000 - RX ring
 42. NE2000 - RX buffer
 43. RTL8119AS a WEB51
 44. RTL8119AS Pin Configuration
 45. RTL8119AS Registers
 46. RTL8119AS Registers 2
 47. Inicializace RTL8119AS - 1
 48. Inicializace RTL8119AS - 2
 49. Inicializace RTL8119AS - 3
 50. Inicializace RTL8119AS - 4
 51. Přístup do RAM RTL8119AS - 1
 52. Přístup do RAM RTL8119AS - 2
 53. Přístup do RAM RTL8119AS - 3